bb82f6d2-6915-4cb7-ba3c-658217c0398e.jpg
Nhân dịp kỷ niệm “Ngày Hải Đăng” lần thứ 21 (09/09/1999 – 09/09/2020), và cũng nhằm xây dựng hình ảnh phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển công ty trong giai đoạn mới, chúng tôi trân trọng thông báo thay đổi Logo và Bộ Nhận diện Thương hiệu Công ty kể từ ngày 09 tháng 09 năm 2020. ...chi tiết >>
e2512167-dd27-492a-867f-56262a798c95.jpg
(khuyennongvn.gov.vn) - Radar hàng hải là một trong những thiết bị điện tử trên tàu hỗ trợ đắc lực cho ngư dân trong việc bám mục tiêu, xác định chướng ngại vật, giúp ngư dân nhận dạng được hướng di chuyển của các mục tiêu xung quanh mình để điều chỉnh hướng đi của tàu phù hợp, qua đó đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi hành nghề trên biển. ...chi tiết >>
Ngày được ghi bên dưới là ngày xảy ra việc Đặt lại Bộ đếm Số tuần trong các sản phẩm của chúng tôi được liệt kê bên dưới và ngày này độc lập với ngày được Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ công bố, cụ thể, ngày 6 tháng 4 năm 2019, là ngày khi xảy ra sự cố đặt lại bộ đếm số tuần tự thân trên các hệ thống GPS. Sự khác biệt bắt nguồn từ các ngày bắt đầu khác nhau trong việc đếm tuần giữa hệ thống GPS và các bộ vi mạch (chipset) GPS sử dụng trong các sản phẩm của chúng tôi. ...chi tiết >>
48895c40-1a0b-4bf8-ac12-15da5c37ae39.jpg
(http://www.thuysanvietnam.com.vn) - Các trung tâm khuyến nông tỉnh, TP cần có giải pháp để triển khai nhân rộng các thiết bị công nghệ theo hình thức “cầm tay chỉ việc”, phấn đấu 1 chủ tàu làm, 1.000 chủ tàu khác biết và 100 chủ tàu làm theo. ...chi tiết >>
hide