Hải Đăng phân phối sản phẩm và cung cấp giải pháp, dịch vụ kỹ thuật trên lĩnh vực: Điện tử Hàng hải (cho tàu cá và tàu biển) Điện tử Chuyên dụng.

Hải Đăng là nhà phân phối và bảo hành chính thức tại Việt Nam của Furuno, Jotron; cung cấp dịch vụ  Kiểm tra thiết bị vô tuyến điện (Radio survey) cho tàu biển, được chấp thuận bởi BV, NK, Lloyd’s, DNV, ABS… và cung cấp dịch vụ Bảo dưỡng bờ GMDSS (GMDSS shore-based maintenance) cho tàu biển được Cơ quan Đăng kiểm Việt Nam (VR) chứng nhận.

Hải Đăng là đơn vị thiết kế, sản xuất và triển khai hệ thống xếp hàng tự động, bảng hiển thị điện tử, hệ thống trả lời tự động hàng đầu tại Việt Nam với nhãn hiệu ADLAND.
hide