Ủng hộ Trường Sa

Ngày 7/7/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản

Nghị định này quy định chính sách về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm; chính sách ưu đãi thuế và một số chính sách khác nhằm phát triển thủy sản.

Đối tượng áp dụng:
Nghị định này áp dụng đối với:
1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động thủy sản.
2. Tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là chủ tàu) đặt hàng đóng mới tàu, nâng cấp tàu (thay máy mới; gia cố bọc vỏ thép; bọc vỏ vật liệu mới; mua ngư lưới cụ, trang thiết bị hàng hải; trang thiết bị bảo quản hải sản, bốc xếp hàng hóa) phục vụ hoạt động khai thác hải sản.
3. Tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động thủy sản.

Để xem đầy đủ nội dung Nghị định, xin vui lòng click vào Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 đăng trên website www.haidang.vn,  module Hỗ Trợ/Văn bản pháp luật liên quan.
| 1 |
| 2 |
| 3 |
hide