Ủng hộ Trường Sa

 Đường dây nóng trực 24/24 để tiếp nhận thông tin về hoạt động sản xuất trên biển

Trước diễn biến phức tạp trên biển Đông sau sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển Việt Nam và có những hành động ngăn cản, uy hiếp các tàu cá, lực lượng chức năng của ta, ngày 13/5/2014, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn 1488/BNN-TCTS đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển tổ chức, hướng dẫn ngư dân yên tâm bám biển.

Theo đó, cần cập nhật thông tin và tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho ngư dân về diễn biến tình hình trên các vùng biển cùng hoạt động hỗ trợ tích cực của lực lượng kiểm ngư và các lực lượng chức năng của ta trên biển. Đồng thời hướng dẫn ngư dân về các quy định của pháp luật, các biện pháp phòng tránh rủi ro trên biển và động viên ngư dân yên tâm sản xuất bình thường.

Bộ Nông nghiệp và PTNT lưu ý, đối với các tỉnh có ngư dân khai thác tại các vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa và giữa Biển Đông, Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức cho ngư dân hoạt động theo mô hình tổ, đội khi khai thác trên biển. Hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển, đặc biệt là những ngư dân hoạt động trên ngư trường Hoàng Sa. Ngoài ra, cần phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ ngư dân, thăm hỏi, động viên kịp thời với ngư dân và gia đình ngư dân gặp rủi ro trên biển.

Bộ cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố ven biển nắm chắc số điện thoại, tần số liên lạc của các tàu cá hoạt động trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa và giữa Biển Đông để chủ động liên hệ với ngư dân khi cần thiết. Đồng thời, thông báo cho ngư dân số điện thoại đường dây nóng trực 24/24 giờ thuộc Cục Kiểm ngư (04.62737323). Các Sở Nông nghiệp và PTNT cần chủ động tổng hợp tình hình hoạt động sản xuất của ngư dân trên vùng biển xa, hằng ngày báo cáo về Bộ Nông nghiệp và PTNT (qua Tổng cục Thủy sản) trước 16h theo số điện thoại 043.7714238 để tổng hợp báo cáo Bộ để có những chỉ đạo kịp thời.

L.T (FICen)
(Nguồn: http://tongcucthuysan.gov.vn/d-khai-thac-bao-ve/a-ktts/111uong-day-nong-truc-24-24-111e-tiep-nhan-thong-tin-ve-hoat-111ong-san-xuat-tren-bien/)
| 1 |
| 2 |
| 3 |
hide