Ủng hộ Trường Sa

Ngày 26/5/2014, Cục Đăng Kiểm Việt Nam ban hành thông báo số 004TI/14TB về Tiêu chuẩn chức năng sửa đổi đối với thiết bị ghi dữ liệu hành trình lắp đặt trên tàu từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 theo Nghị quyết MSC.333(90).

Thông báo được gởi cho các:
- Chủ tàu/ Công ty quản lý tàu biển;
- Các Công ty điện tử hàng hải;
- Các Đơn vị đăng kiểm tàu biển.

Nội dung chính:
Các sửa đổi đối với tiêu chuẩn chức năng của thiết bị ghi dữ liệu hành trình của tàu (VDR) theo Nghị quyết MSC333(90) sẽ được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Tiêu chuẩn chức năng đối với thiết bị VDR lắp đặt trên tàu từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 được thay đổi nhằm mục đích cập nhật các công nghệ mới và các bài học nhận được từ việc phân tích các sự cố hàng hải trong quá khứ.


Để xem đầy đủ văn bản, xin vui lòng click vào Thông báo số 004TI/14TB ngày 26/5/2014 đăng trên website www.haidang.vn,  module Hỗ Trợ/Văn bản pháp luật liên quan.
hide