Ủng hộ Trường Sa

Ngày 22/5/2014, Cục Đăng Kiểm Việt Nam ban hành thông báo số 003TI/14TB về việc Áp dụng quy định mới và quy định sửa đổi đối với bộ trang bị dùng cho người cứu hỏa và thiết bị vô tuyến điện thoại cầm tay hai chiều dùng cho đội cứu hỏa trên tàu theo sửa đổi, bổ sung năm 2012 của Công ước SOLAS và Bộ luật FSS.

Thông báo được gởi cho các
- Các Chủ tàu/ Công ty quản lý tàu biển
- Các Chi cục Đăng kiểm tàu biển

Nội dung chính:
Sửa đổi, bổ sung năm 2012 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS) theo Nghị quyết MSC.338(91) và Bộ luật quốc tế về các hệ thống an toàn chống cháy của tàu (FSS) theo Nghị quyết MSC.339(91) sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Các sửa đổi, bổ sung này đưa ra các quy định mới và quy định sửa đổi đối với dụng cụ thở của bộ trang bị dùng cho người cứu hỏa (fire-fighter’s outfit breathing apparatus) và thiết bị vô tuyến điện thoại cầm tay hai chiều dùng cho đội cứu hỏa (two-way portable radiotelephone apparatus) trên tàu biển.


Để xem đầy đủ văn bản, xin vui lòng click vào Thông báo số 003TI/14TB ngày 22/5/2014 đăng trên website www.haidang.vn, module Hỗ Trợ/Văn bản pháp luật liên quan.
Các tin khác
| 1 |
| 2 |
| 3 |
hide