Ủng hộ Trường Sa

Ngày 01/06/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 20/2015/TT-BNNPTNT về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu cá”.

Quy chuẩn này áp dụng trong chế tạo, lắp đặt, kiểm tra và sử dụng các trang thiết bị an toàn trên tàu cá có chiều dài từ 12 m trở lên hoặc lắp máy chính có tổng công suất từ 50 sức ngựa trở lên (sau đây gọi là “tàu cá”) do Đăng kiểm tàu cá Việt Nam (sau đây gọi là “Đăng kiểm”) giám sát, phân cấp.

Đối tượng áp dụng:
Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý kỹ thuật tàu cá; sử dụng, thiết kế, chế tạo, nhập khẩu các trang thiết bị an toàn lắp đặt trên tàu cá; các cơ sở thiết kế, đóng mới, cải hoán, sửa chữa phục hồi tàu cá.
.
Để xem đầy đủ nội dung Thông tư, xin vui lòng click vào Thông tư số 20/2015/TT-BNNPTNT ngày 01/06/2015 đăng trên website www.haidang.vn, module Hỗ Trợ/Văn bản pháp luật liên quan.
| 1 |
| 2 |
| 3 |
hide