Ủng hộ Trường Sa

Thông tư về tần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn trên biển và hàng không dân dụng có hiệu lực thi hành
 
Ngày 02/12/2013, Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư 19/2013/TT-BTTTT quy định tần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn trên biển và hàng không dân dụng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2014. Tổ chức, cá nhân đã được cấp phép hoạt động từ trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng không phù hợp với Thông tư có trách nhiệm chuyển đổi tần số, thiết bị vô tuyến điện trong thời hạn tối đa là 5 năm.

Thông tư trên quy định tần số sử dụng cho mục đích cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn trên biển và hàng không dân dụng kèm theo điều kiện sử dụng cụ thể. Thông tư áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số cho mục đích cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn trên biển và hàng không dân dụng tại Việt Nam. Lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài được phép sử dụng tần số quy định trong Thông tư này sau khi đã được cấp phép hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam theo quy định tại  Nghị định số 95/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam.

Các tần số sử dụng cho mục đích cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn cùng điều kiện sử dụng chi tiết được quy định cụ thể trong Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư. Thông tư này đã cập nhật đầy đủ quy định mới trong Thể lệ Thông tin vô tuyến điện của ITU về tần số dành cho thông tin cấp cứu và an toàn trong hệ thống GMDSS; đồng thời thiết lập tần số cấp cứu hàng hải quốc gia, tần số an toàn quốc gia trên cơ sở hiện trạng sử dụng tần số hiện tại của các cơ quan quản lý có liên lạc với ngư dân như Biên phòng, Hải quân, Vishipel; thiết lập tần số 156,300 MHz là tần số liên lạc tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường chung cả trong lĩnh vực hàng không dân dụng và trên biển; thiết lập tần số liên lạc tìm kiếm cứu nạn HF cho hàng không dân dụng và bổ sung tần số HF (13434 kHz) phát thông tin an toàn hàng hải cho hệ thống Đài Thông tin Duyên Hải, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

Thông tư cũng quy định việc phát thử trên tần số sử dụng cho mục đích cấp cứu chỉ được thực hiện khi cần phải kiểm tra khả năng hoạt động của thiết bị vô tuyến điện trên các tần số này. Khi phát thử, phải phát đi thông báo để nhận biết thông tin đang phát là để kiểm tra thiết bị. Đặc biệt, trong lĩnh vực hàng hải, không được phát thử trên tần số 156,525 MHz bằng phương thức gọi chọn số; chỉ được phát thử  trên tần số 7903 kHz và 156,800 MHz  bằng phương thức thoại, trên tần số 2187,5 kHz bằng phương thức gọi chọn số theo hướng dẫn của Đài Thông tin Duyên Hải Việt Nam và trong lĩnh vực hàng không dân dụng, chỉ được phát thử trên tần số 121,500 MHz, tần số 123,100 MHz  bằng phương thức thoại theo hướng dẫn của Cục Hàng không Việt Nam.

Hồng Hạnh
(Nguồn: http://portal.rfd.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/FW.aspx?ItemID=1611)

Để xem đầy đủ văn bản, xin vui lòng click vào Thông tư số 19/2013/TT-BTTTT ngày 02/12/2013 và Phụ lục tần số sử dụng cho mục đích cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn (Ban hành kèm theo Thông tư 19/2013/TT-BTTTT ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) đăng trên website www.haidang.vn, module Hỗ Trợ/Văn bản pháp luật liên quan.


| 1 |
| 2 |
| 3 |
hide