bd6e7858-0f3b-4cee-b475-1324fde6f6e3.jpg

FURUNO GP-37

Máy định vị hàng hải
Giá: Liên hệ

• Chọn tự động hoặc thủ công giữa WAAS hoặc DGPS.
• Màn hình LCD đơn sắc 4.5 inch có độ sáng cao.
• Nhiều chế độ hiển thị phù hợp các yêu cầu về vận hành tàu thuyền trên biển.
• Bộ nhớ 999 điểm nhớ, 50 hành trình (30 điểm/hành trình), 1,000 điểm vết.
• Ghi nhớ điểm đến bằng 1 động tác đơn giản.
• Nhiều màn hình với thông tin hải hành tùy người dùng.
• Tính năng Track Back lưu các điểm đến (theo cách quãng do người dùng định) giúp hành trình ngược trở lại lộ trình trước đó.
• Dữ liệu về hành trình có thể nhập – xuất vào PC qua cổng RS-232C.

  GP-37
Màn hình

LCD đơn sắc 4.5"

Chức năng dò cá Không
WAAS/DGPS WAAS,DGPS
Hải đồ điện tử Không

*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

1. Màn hình
2. Anten vòng GPA-019 (H-field) với cáp 10m
3.Vật tư lắp đặt và phụ kiện dự phòng
TB số Tổng đài
hide