Sản phẩm
bd6e7858-0f3b-4cee-b475-1324fde6f6e3.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo 1. Màn hình 2. Anten vòng GPA-019 (H-field) với cáp 10m 3.Vật tư lắp đặt và phụ kiện dự phòng
Tổng quát Máy định vị hàng hải Chọn tự động hoặc thủ công giữa WAAS hoặc DGPS. Bộ nhớ 999 điểm nhớ, 50 hành trình (30 điểm/hành trình), 1,000 điểm vết.
Màn hình LCD 4.5" đơn sắc
Waas/Dgps WAAS, DGPS
Hải đồ điện tử Không
Phù hợp quy định IMO/ IEC
CE MARK/ WHEEL MARK
Phần dò cá Không
Tần số
Công suất
Thang đo tối đa
TB số Tổng đài
hide