17ceed7a-2d4a-4ce9-b46e-82b2704c3769.jpg

FURUNO GP-150

Máy định vị hàng hải GPS được IMO/IEC chấp thuận.
Giá: Liên hệ

• Đáp ứng đầy đủ IMO MSC.112 (73) và IEC 61.108-1 Ed.2 cho yêu cầu trang bị theo SOLAS từ ngày 01 tháng 07 năm 2003 trở đi.
• Bộ cảm biến SOG và COG lý tưởng cho AIS, radar và các thiết bị trợ giúp hành trình khác.
• Tăng cường độ chính xác với bộ thu WAAS tích hợp sẵn và DGPS chọn thêm.
• Hiển thị chế độ: VideoPlotter, 3-D, văn bản, chỉ dẫn.
• Bộ nhớ: 2.000 điểm các vị trí tàu chạy qua và các dấu hiệu (tối đa 99 dấu hiệu); 999 điểm nhớ; 30 hành trình (30 điểm/hành trình).

  GP-150
Màn hình

LCD đơn sắc 6 "

Chức năng dò cá Không
WAAS/DGPS WAAS,DGPS
Hải đồ điện tử Không

*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

1. Màn hình (ghi rõ Đơn hay Kép)
2. Anten: GPA-017S; GPA-018S; GPA-019S (ghi rõ khi đặt hàng)
3. Cáp anten 10m
4. Cáp nối 5m
5. Vật tư lắp đặt và phụ kiện dự phòng
TB số Tổng đài
hide