9cebb2b9-d43e-4fc4-9953-8bfd047115bf.jpg
Thiết kế gọn, cấu hình linh hoạt. Các thiết bị thông tin vô tuyến chất lượng cao nằm chung trong một khối. Cho GMDSS ở vùng biển A1-2-3 ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
Sản phẩm ngừng sản xuất
hide