2ce7bfdc-21b8-4deb-ace8-b9114fe82285.jpg
Máy thu phát vô tuyến MF/HF đáng tin cậy, dùng cho thông tin liên lạc thông thường và cứu nạn, tích hợp tính năng DSC và Bộ thu trực canh DSC. Thỏa khuyến nghị mới của ITU về hệ thống gọi chọn số dùng trong nghiệp vụ di động hàng hải, ITU-R M.493-13 ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
a3c8129d-804c-4383-92ca-e134e1434d78.jpg
Máy thu phát vô tuyến MF/HF đáng tin cậy, dùng cho thông tin liên lạc thông thường và cứu nạn, tích hợp tính năng DSC và Bộ thu trực canh DSC. Thỏa khuyến nghị mới của ITU về hệ thống gọi chọn số dùng trong nghiệp vụ di động hàng hải, ITU-R M.493-13 ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
7d054e62-eaf8-4191-a249-b50325cd92cb.jpg
Máy thu phát vô tuyến MF/HF đáng tin cậy, dùng cho thông tin liên lạc thông thường và cứu nạn, tích hợp tính năng DSC và Bộ thu trực canh DSC. Thỏa khuyến nghị mới của ITU về hệ thống gọi chọn số dùng trong nghiệp vụ di động hàng hải, ITU-R M.493-13 ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
6e5c2b9c-b397-4b6a-bee7-12942d8dfca6.jpg
Máy thu phát vô tuyến VHF đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn GMDSS với tính năng DSC lớp A và bộ thu trực canh kênh 70. Thỏa khuyến nghị mới của ITU về hệ thống gọi chọn số dùng trong nghiệp vụ di động hàng hải, ITU-R M.493-13. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
9cebb2b9-d43e-4fc4-9953-8bfd047115bf.jpg
Thiết kế gọn, cấu hình linh hoạt. Các thiết bị thông tin vô tuyến chất lượng cao nằm chung trong một khối. Cho GMDSS ở vùng biển A1-2-3 ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
Sản phẩm ngừng sản xuất
TB số Tổng đài
hide