2dd12044-552f-48d5-9446-682e13d317aa.JPG
FURUNO ELECTRIC CO., LTD. (FURUNO) là công ty Nhật Bản, và cũng là công ty đầu tiên trên thế giới đã thương mại hóa thành công máy dò cá vào năm 1948. ...chi tiết >>
Sản phẩm ngừng sản xuất
TB số Tổng đài
hide