50003bf4-a654-41db-82dc-2309b3d43895.jpg
DS-60 cho thông tin chính xác về chuyển động tàu và vận tốc nước để đưa tàu vào bến và neo đậu tàu an toàn ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
e05ae8fb-da77-4b8c-a0bc-0e3868824b2f.jpg
Là Thiết bị đo khoảng cách và tốc độ hàng hải (SDME) ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
Sản phẩm ngừng sản xuất
hide