7806ac66-c9ab-4df4-b844-6721f204f7e7.jpg
Lập hành trình và giám sát hành hải trực quan, nhanh chóng. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
e64d07e2-5568-473d-9a3f-942945efb94f.jpg
Một giải pháp để hỗ trợ chuyển đổi dễ dàng từ hành hải dựa trên hải đồ giấy sang hành hải điện tử. Màn hình LCD 24"chuẩn rộng (Full HD: 1920x1080 pixels) với bàn phím tùy chọn. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
d809c550-83e3-4dd9-b4b4-caaea46a7dd2.jpg
Hải đồ điện tử có nhiều lớp dữ liệu hành trình như hình ảnh Radar, vị trí tàu, hướng tàu, tốc độ và các thông số khác… tạo điều kiện cho việc lái tàu an toàn hiệu quả. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
6538d5c0-1624-4f6b-af32-9540b6ea2d20.jpg
Hải đồ điện tử có nhiều lớp dữ liệu hành trình như hình ảnh Radar, vị trí tàu, hướng tàu, tốc độ và các thông số khác… tạo điều kiện cho việc lái tàu an toàn hiệu quả. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
Sản phẩm ngừng sản xuất
TB số Tổng đài
hide