2dd12044-552f-48d5-9446-682e13d317aa.JPG

Giới thiệu về FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

FURUNO ELECTRIC CO., LTD. (FURUNO) là công ty Nhật Bản, và cũng là công ty đầu tiên trên thế giới đã thương mại hóa thành công máy dò cá vào năm 1948.

Công nghệ cốt lõi đầu ngành của FURUNO là Công nghệ cảm biến dùng sóng siêu âm và sóng vô tuyến điện, Công nghệ xử lý và Công nghệ Thông tin liên lạc. FURUNO có sản phẩm trong 2 lãnh vực chính là Thiết bị Điện tử Hàng hải (dùng cho đánh cá, thông tin liên lạc vô tuyến và thiết bị hải hành) và Thiết bị Điện tử Công nghiệp (định vị GPS, ITS / Wireless LAN và thiết bị y tế).

Hiện nay, FURUNO cung cấp sản phẩm của họ đến 150 quốc gia và khu vực.

Công ty Hải Đăng đã trở thành Nhà phân phối chính thức và Trung tâm bảo hành ủy quyền tại Việt Nam thuộc Hệ thống bảo hành toàn cầu của FURUNO từ năm 2005.

Để biết thêm thông tin về FURUNO, vui lòng truy cập vào đường dẫn http://www.furuno.co.jp/en/index.html
hide