eb117845-5f34-4ded-814d-93c1780a0664.jpg

FURUNO FSV-35/ 35S

Máy dò ngang đa chùm tia toàn vòng (Máy siêu chụp) FSV-35/ 35S (tần số thấp 24 kHz)
- Giải pháp tiên tiến được xây dựng trên công nghệ Sonar đã được chứng minh trên toàn thế giới.
Giá: Liên hệ
hide