b8f8a889-5b16-491b-8fc3-eec55089a587.png
Vào năm 1984, Brice Pryszo, một kiến trúc sư hải quân và là người đam mê máy tính, đã phát triển một thuật toán định tuyến tính toán con đường nhanh nhất để di chuyển từ điểm này đến điểm khác tùy thuộc vào vị trí của thuyền và dự báo thời tiết. ...chi tiết >>
Sản phẩm ngừng sản xuất
TB số Tổng đài
hide