64d12588-98c1-44b0-903e-dfc70c9a3c39.jpg
Khả năng phát hiện mục tiêu được cải thiện. Màn hình LCD đa sắc 21 inch độ phân giải cao. Thoả quy định IMO cho tàu dưới 10.000GT. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
185215d4-9be4-4f49-ab7d-d2b6ae15e10d.jpg
Màn hình LCD đa sắc 21 inch độ phân giải cao. S-band. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
cf07d02a-2ffb-40e3-a05d-fcb645e4e10c.jpg
Màn hình LCD đa sắc 23 inch độ phân giải cao. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
fa5f2543-7175-45b3-b7a3-c34fdeef19de.jpg
Màn hình LCD đa sắc 23 inch độ phân giải cao. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
e88c394e-c1f5-4edb-930d-fca2896fb9d4.jpg
Radar hàng hải, màn hình LCD đa màu 15". Nâng cao sự an toàn của bạn trên biển và thích thú đánh bắt cá nhiều hơn với chức năng Phân tích Mục tiêu mới. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
a015b7d3-cd45-4a26-93b1-f72172cf84d4.jpg
Màn hình LCD đa sắc 23 inch độ phân giải cao. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
Sản phẩm ngừng sản xuất
1[2]  
TB số Tổng đài
hide