4c986f44-05ec-49f9-a920-860155318740.jpg
Ổn áp dùng cho bóng đèn - loại dụ cá dùng trên không, công suất 1,5kW, dùng cho 2 bóng đèn. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
Sản phẩm ngừng sản xuất
hide