6e3e78c7-09f4-41ac-92fc-4b42ccf84ae5.jpg
Đui đèn dùng cho bóng đèn Metal Halide - loại dụ cá dùng trên không, công suất 1500W. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
Sản phẩm ngừng sản xuất
hide