08f24e17-6819-41c9-b784-9da7fbc65461.jpg
Bóng đèn ngầm Metal Halide, công suất 2kW, màu sắc: Trắng và Xanh lá cây. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
d98f6b32-4e1a-448a-b65c-9a01275ea87f.jpg
Bóng đèn ngầm Metal Halide, công suất 3kW, màu sắc: Trắng và Xanh lá cây. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
a37eaeca-a8c6-4179-94de-6649262831c9.jpg
Bóng đèn ngầm Metal Halide, công suất 3kW, màu sắc: Trắng và Xanh lá cây. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
Sản phẩm ngừng sản xuất
hide