Sản phẩm
87b3cd06-2bb6-4a9b-85a4-31185a6a7227.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo 1. Máy thu phát 2. Bộ điều khiển 3. Điện thoại 4. Bộ ghép Anten AT-1560-15(FS-1570), AT-1506-25(FS-2570)
Tổng quát Tích hợp Điện thoại vô tuyến MF/HF, Máy thu/ trực kênh DSC, Máy điện báo 257 kênh được thiết lập trước có thể chọn lựa nhanh chóng Bản tin đến 160 ký tự hiển thị trên màn hình LCD độ rõ nét cao.
Tiêu chuẩn GMDSS MF/HF
Công suất 250W
Liên lạc  
Nguồn điện yêu cầu 24 VDC, 1.5A(RX), 35A(TX)
Loại DSC Quét các tần số DSC đối với cuộc gọi cứu nạn và các cuộc gọi khác trên tần số MF/HF.
Phù hợp quy định IMO/ IEC
CE MARK/ WHEEL MARK  
TB số Tổng đài
hide