Sản phẩm
e432958d-1357-4a1f-b05f-ff8aba315773.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo 1. Màn hình: SC-502 2. Anten: SC-303 hoặc SC-603 với 15m cáp 3. Bộ xử lý tín hiệu: SC-501
Tổng quát Công nghệ GPS tiên tiến của Furuno bảo đảm dữ liệu hướng tàu có độ chính xác cao cho AIS, ECDIS, Radar/ ARPA, máy lái tự động và các thiết bị khác nữa. Dữ liệu SOG, COG, ROT, and L/L chính xác.
Màn hình LCD đơn sắc 4.5"
Độ chính xác ±1.0°
Tốc độ truy theo Tốc độ chuyển hướng tàu 45°/s
Thời gian khởi động 3 phút
Nguồn điện yêu cầu 12-24 VDC, 15w
CE MARK/ WHEEL MARK
hide