Sản phẩm
71e778df-1530-4f3a-9c52-46488efba53c.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo 1. Anten SC-30 và 6m dây cáp 2. Vật tư lắp đặt
Tổng quát La bàn vệ tinh 2 anten cung cấp dữ liệu có độ chính xác cao cho các hệ thống hàng hải.
Màn hình  
Độ chính xác 1.0° rms (Heading), 1.0° rms (Lắc & Nhồi)
Tốc độ truy theo Tốc độ chuyển hướng tàu 45°/s
Thời gian khởi động 3 phút
Nguồn điện yêu cầu 12 - 24 VDC
CE MARK/ WHEEL MARK
hide