Sản phẩm
2ce17dce-07bf-4bd0-af0f-962f002cecfb.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo 1. Màn hình: SC-502 2. Anten: SC-1203F với 15m cáp 3. Bộ xử lý tín hiệu: SC-1101 (bao gồm vật tư lắp đặt và phụ kiện)
Tổng quát Là sự thay đổi lớn về giải pháp cảm biến hướng tàu. La bàn vệ tinh cao cấp của Furuno cung cấp dữ liệu hướng tàu có độ chính xác cao cho AIS, ECDIS, Radar và các thiết bị khác nữa. Cung cấp dữ liệu hướng tàu có độ chính xác cao cho máy lái tự động, radar, AIS, sonar và các hệ thống vẽ hành trình. Phù hợp quy định MSC.116(73) về Thiết bị phát thông tin hướng tàu (THD) của IMO.
Màn hình LCD đơn sắc 4.5"
Độ chính xác ±0.6°
Tốc độ truy theo Tốc độ chuyển hướng 45°/s
Thời gian khởi động 4 phút
Nguồn điện yêu cầu 12-24 VDC, 15w
CE MARK/ WHEEL MARK
hide