Sản phẩm
5ed78325-4e4c-4a23-a216-d54acbdd460a.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo Chuẩn 1 - 1 bộ cảm biến hướng PG-700. 2 - Vật tư lắp đặt (bao gồm cáp kết nối 6m)
Tổng quát Cảm biến hướng địa từ có độ ổn định cao bằng cách sử dụng con quay hồi chuyển bán dẫn.
Màn hình  
Độ chính xác ±1.0° (trừ những trường hợp từ trường bất thường)
Tốc độ truy theo Tốc độ chuyển hướng 45°/s
Thời gian khởi động  
Nguồn điện yêu cầu 12 VDC (9 - 16 VDC)
CE MARK/ WHEEL MARK
hide