Sản phẩm
f0c4d3b4-9072-4f99-8c23-9a4c16333d0b.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo Chuẩn 1 - 1 bộ cảm biến hướng PG-500. 2 - Cáp kết nối (6p-6p đầu kết nối) 1pc MJ=A6SPF007-100, 10m 3 - Vật tư lắp đặt (bao gồm nguồn và cáp kết nối)
Tổng quát Thiết bị phát hướng tàu với độ ổn định cao bằng việc sử dụng con quay hồi chuyển bán dẫn FURUNO PG-500 là một cảm biến hướng tàu không mắc tiền dùng cho du thuyền và tàu đánh cá.
Màn hình  
Độ chính xác ±1.0° (trừ những trường hợp từ trường bất thường)
Tốc độ truy theo Tối đa 25°/s
Thời gian khởi động  
Nguồn điện yêu cầu 12 - 24 VDC, 2W
CE MARK/ WHEEL MARK
hide