Sản phẩm
83d51d57-457b-45e0-b067-1368a8cc7c8b.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo 1. Màn hình; 2. Anten GP-017S; 3. Cáp anten 15m; 4. Vật tư lắp đặt và phụ kiện dự phòng
Tổng quát Máy định vị - Hải đồ - Dò cá với màn hình LCD màu.Chức năng Đo sâu/Dò cá với tần số kép 50&200KHz, công suất 600W đến 1 Kw.
Màn hình LCD 10.4" màu
Waas/Dgps WAAS, DGPS
Hải đồ điện tử FURUNO MINI CHART, NAVIONICS NAV-CHART, C-MAP NT
Phù hợp quy định IMO/ IEC
CE MARK/ WHEEL MARK
Phần dò cá
Tần số 50/200kHz
Công suất 600w/1kW
Thang đo tối đa 1200m
TB số Tổng đài
hide