Sản phẩm
8e668328-1bed-439b-af20-ab41f98a7bd7.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo 1. Màn hình thông dụng với bộ thu WAAS tích hợp sẵn. 2. Anten GPA-017 với cáp 10m 3.Vật tư lắp đặt và phụ kiện dự phòng
Tổng quát Máy định vị hàng hải Tăng cường độ chính xác với bộ phận thu WAAS tích hợp sẵn. Bộ nhớ 999 điểm vẽ đường đi, 50 hành trình (30 điểm/hành trình), 1,000 điểm nhớ. Đặc tính Track Back ghi nhớ vết tàu (với khoảng thời gian tự cài đặt) nhằm dễ dàng tìm lại lộ trình trước.
Màn hình LCD 4.5" đơn sắc
Waas/Dgps WAAS
Hải đồ điện tử Không
Phù hợp quy định IMO/ IEC
CE MARK/ WHEEL MARK
Phần dò cá Không
Tần số
Công suất
Thang đo tối đa
TB số Tổng đài
hide