Sản phẩm
f255dd48-ac07-4f6c-9aaa-228e2fb799c9.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo Chuẩn: 1.Bộ hiển thị GP-39; 2.Bộ ăng-ten GPA-017 với cáp 10m; 3.Túi nhựa dẻo; 4.Vật tư lắp đặt tiêu chuẩn và linh kiện dự phòng.
Tổng quát Máy định vị GPS GP-39 xác định vị trí chính xác và tin cậy nhờ một bộ thu GPS 12 kênh kết hợp với SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS) được tích hợp trong máy; Nhiều chế độ hiển thị khác nhau (Vẽ đường đi, Màn hình xa lộ, Màn hình lái tàu, Dữ liệu hành hải, Giám sát vệ tinh và 2 chế độ người dùng tùy chỉnh); Dữ liệu điểm nhớ và hành trình có thể được xuất/nhập qua thiết bị lưu trữ USB hoặc bộ chuyển đổi tín hiệu.
Màn hình LCD màu 4,2"
Waas/Dgps WAAS/EGNOS/MSAS
Hải đồ điện tử
Phù hợp quy định IMO/ IEC
CE MARK/ WHEEL MARK
Phần dò cá
Tần số
Công suất
Thang đo tối đa
TB số Tổng đài
hide