Sản phẩm
3cfdb9b5-482f-4fbd-a7a4-7f76e97b2c75.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo Chuẩn: 1. Màn hình FCV-620 2.Vật tư lắp đặt và phụ kiện dự phòng
Tổng quát Dùng bộ lọc kỹ thuật số mới nhất có thể giúp phát hiện đầy đủ mục tiêu ở cả vùng nước nông và sâu. Có sẵn hai kiểu trong chế độ tự động: hành trình và đánh cá
Màn hình LCD màu 5.6"
Số tần số Kép
Tần số 50/200 kHz
Kiểu hiển thị  
Thang đo cơ bản 2-800m
Công suất phát 600 W
Nguồn điện yêu cầu 12-24 VDC
Dấu CE MARK/ WHEEL MARK  
hide