Sản phẩm
098e77e9-dd57-4554-a50e-3f23cb38699f.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo
Tổng quát
Anten & Thu phát
Kiểu
kích thước
Tốc độ quay
Chùm tia
Tần số
Công suất phát RF
Màn hình
Loại
Kích thước
Đường kính hiệu dụng
Số điểm ảnh
Số mức màu tín hiệu dội
Cự ly
Nguồn điện yêu cầu
Các tính năng/ đặc điểm chính
Thỏa qui định IMO,IEC,ITU…
Chức năng ARPA
Chức năng AIS
CE MARK/ WHEEL MARK
TB số Tổng đài
hide