4094ae51-4d7a-44c4-b5c6-f6d6225767f4.jpg
Ổn áp dùng cho bóng đèn - loại dụ cá ngầm dưới nước, công suất 2kW, dùng cho 2 bóng đèn. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
5a1e4bdb-36ae-4ce9-9bec-1c90294d74af.jpg
Ổn áp dùng cho bóng đèn - loại dụ cá ngầm dưới nước, công suất 3kW, dùng cho 1 bóng đèn. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
Sản phẩm ngừng sản xuất
hide