d809c550-83e3-4dd9-b4b4-caaea46a7dd2.jpg

FURUNO FEA-2807

Hải đồ điện tử có nhiều lớp dữ liệu hành trình như hình ảnh Radar, vị trí tàu, hướng tàu, tốc độ và các thông số khác… tạo điều kiện cho việc lái tàu an toàn hiệu quả.
Giá: Liên hệ
 • Tương thích với hải đồ ENC (S57 Edition 3), ARCS và C-MAP CM93 ed3 (sẽ có trong tương lai gần).
 • Tuân thủ các quy định sau đây IMO và IEC: IMO A.817 (19), IMO MSC.64 (67) Phụ lục 5, IMO MSC.86 (70) 4 Phụ lục, IMO A.694 (17), IEC 61.174 ấn bản 2, IEC 60.945 ấn bản 4, IEC 61.162-1 ấn bản 2, IEC 61.162-2 bản 1.
 • Khả mở rộng linh hoạt cho phép ECDIS được nối mạng với radar / ARPA, thiết bị định vị, máy lái tự động và những thiết bị khác để hợp nhất hệ thống thiết bị hàng hải.
 • Hiển thị 200 mục tiêu AIS.
 • Màn hình LCD màu, độ phân giải cao.
 • Bảng điều khiển được thiết kế phù hợp, dễ sử dụng.
 • Thiết kế hợp lý.
 • Người dùng tùy chỉnh chức năng vẽ biểu đồ.
 • Có thể ghi lại dữ liệu hành trình trong 12 giờ cuối.
 • Tạo thành Hệ thống điều khiển đường đi khi kết nối với máy lái tự động (chọn thêm).
 • Có các chế độ Chuyển động thực và Chuyển động tương đối
 • Dữ liệu hành trình được chia sẻ trong một mạng Ethernet
Tổng quát

  FEA-2107
Màn hình

FEA-2807: 23.1"

Các hải đồ có thể sử dụng IHO/S-57 v.3, ARCS,C-map CM93 ed3
Chế độ

Chuyển động Thực/ Tương đối hướng Bắc Lên trên; Chuyển động Thật/ tương đối hướng di chuyển Lên trên, chuyển động tương đối hướng mũi tàu lên trên, chuyển động tương đối hướng tuyến Lên trên


*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

1. Màn hình MU231CE.
2. Đầu điều khiển RCU-018 hay nút điều khiển RCU-015 (yêu cầu khi đặt hàng)
3.Bộ phận xử lý EC-1000C
4. Đổi điện LAN EC-1010
5. Cáp nguồn điện cung cấp cho bộ phận xử lý 1.5m
6. Cáp nguồn điện cung cấp cho màn hình 1.5m
7. Cáp nối DVI giữa màn hình và bộ xử lý 5.0m
8. Cáp nối giữa bộ điều khiển và bộ phận xửa lý 10m
9.Cap LAN 2m
10.Vật tư lắp đặt và phụ kiện dự phòng
hide