481c60d6-5bd0-41ad-b05d-c54fd02cd3b1.jpg
Đui đèn dùng cho bóng đèn Metal Halide, Halogen - loại dụ cá ngầm dưới nước, công suất 2000W. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
c6490e09-3a21-48cf-8cc5-55bfee40e603.jpg
Đui đèn dùng cho bóng đèn Metal Halide, Halogen - loại dụ cá ngầm dưới nước, công suất 3000W. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
67ad2521-d322-45c1-80d8-4675f5d7bd8f.jpg
Đui đèn dùng cho bóng đèn GS-30-HU - loại dụ cá ngầm dưới nước. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
Sản phẩm ngừng sản xuất
TB số Tổng đài
hide