5e487d6a-047c-4c5d-9701-3c161b165f1f.jpg
Đèn halogen kim loại, loại dụ cá dùng trên không, công suất 1,5kW, màu sắc: Đỏ. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
6ea56ffd-5476-4916-84d5-ea757b9906fa.jpg
Đèn halogen kim loại, loại dụ cá dùng trên không, công suất 1,5kW, màu sắc: Trắng. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
a05e146f-dd9b-4a52-ae0b-c0789d255fdf.jpg
Đèn halogen kim loại, loại dụ cá dùng trên không, công suất 1,5kW, màu sắc: Xanh lá cây. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
Sản phẩm ngừng sản xuất
TB số Tổng đài
hide