Ngày 12 tháng 2 năm 2010 - Diễn đàn NXDN ™ đã công bố rằng trong suốt cuộc họp cuối cùng của Diễn đàn  đã tiến hành bổ sung các thủ tục kiểm tra tính tương thích và tính phù hợp cho các sản phẩm NXDN ™.

Các thủ tục này cũng tương tự như chương trình kiểm tra CAP của dự án APCO 25 được thực hiện gần đây. Điều đó là  để đảm bảo rằng sản phẩm của nhiều nhà sản xuất dựa trên giao thức vô tuyến chung NXDN ™ sẽ tương  thích với nhau. Một sản phẩm thành công qua quá trình kiểm tra sẽ được coi là phù hợp với các yêu cầu về tính tương thích và sự phù hợp, và cho phép sản phẩm đó gắn logo NXDN ™.

Qua việc bổ sung các thủ tục kiểm tra này, Diễn đàn NXDN ™ muốn tạo ra một môi trường để đảm bảo người sử dụng hiện tại và tương lai của công nghệ NXDN ™ rằng họ có thể mong đợi sản phẩm mà họ mua từ bất kỳ nhà sản xuất NXDN ™ đều tương thích tương hợp với nhau.

Diễn đàn NXDN ™ được thành lập vào tháng 7, 2008, và hiện đang có các thành viên là 13 công ty trong ngành công nghiệp thiết bị vô tuyến lưu động trên bộ. Các thành viên bao gồm Kenwood Corporation Kenwood, Icom Incorporated, Kenwood USA Corporation, ICOM American Incorporated, Aeroflex Wichita Inc, Daniels Electronics Ltd, Ritron Inc, Trident Datacom Technologies, Inc. d /b / a Trident Micro Systems, Công ty Anritsu, CML Microsystems Plc, Etherstack Ltd, General Dynamics SATCOM Technologies and Meteor Communications Corporation, Inc.

Diễn đàn được thành lập để thúc đẩy các giao thức vô tuyến kỹ thuật số NXDN™ kỹ thuật số để sử dụng công nghệ băng tần hẹp 6,25 kHz và 12,5 kHz.

Huệ Chi
TB số Tổng đài
hide