da0a5f3a-89b2-466d-a887-1405c397c8b4.jpg
Các dòng EPIRB của Jotron:
Tron 60S/GPS: phao EPIRB GMDSS tự nổi và bằng tay.
Tron 40S MKII: phao EPIRB GMDSS tự nổi và bằng tay.
Tron 45S phao EPIRB kích hoạt bằng tay.
Tron 45SX: phao EPIRB GMDSS kích hoạt bằng tay.
...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
Sản phẩm ngừng sản xuất
hide