Sản phẩm
bcea9a5e-d1b9-4aab-89ef-d2aae3d6ccfa.gif
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Thang đo
Tốc độ gió
Góc phương vị
Độ chính xác
Tốc độ gió
Hướng gió
Ngưỡng*
Tín hiệu đầu ra
Tốc độ gió
Góc phương vị
Nguồn điện yêu cầu
Áp lên bộ đo điện áp
Kích thước
Chiều cao tổng thể
Chiều dài tổng thể
Cánh quạt
Bộ lắp
Trọng lượng
Trọng lượng Bộ cảm biến
Trọng lượng vận chuyển
Bộ giao tiếp cảm biến gió
Điện áp yêu cầu
Nhiệt độ hoạt động
Tín hiệu xuất ra
Bộ kích dòng
Điện áp yêu cầu
Nhiệt độ hoạt động
Tín hiệu xuất ra
Tuân theo theo các chỉ dẫn của CE
Các ngõ vào/ ra NMEA
Rơle báo động
Các bộ hiển thị biệt lập
Các ngõ vào/ ra NMEA
Rơle báo động
Các bộ hiển thị biệt lập
hide