Sản phẩm
8b68ab85-5fb8-4265-8825-4153d685e132.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo  
Tổng quát Kết hợp kiểu Đế khớp xoay 81-S với kiểu Giá lắp phần trên 408-R của Shakespeare. Bộ Giá lắp cho phép chèn anten hay cột anten có đường kính 1in hoặc 1 ½ . Bây giờ bao gồm một bộ chèn 11/8in mới! Bộ Đế khớp xoay bằng thép không rỉ. Tiêu chuẩn đường kính ống 1inch (2.5cm) - 14 răng (đầu nối đực).
Lắp đặt  
Băng tần  
Công suất vào  
SSB  
Băng thông:Tần số cộng hưởng  
Đầu bịt  
Phần ống đế Xoay bằng thép không rỉ.
Màu sắc  
Chiều dài  
Vật liệu Bộ đế bằng thép không rỉ, Bộ giữ phía trên bằng nhựa.
Kiểu đế Bộ đế lắp.
Phần kim loại bộ lắp Bán riêng (xem Kiểu 412)
hide