Sản phẩm
7d392e97-ee00-4df8-ae40-19b557c1a4ba.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo  
Tổng quát Anten cần với các bộ phận dẫn điện chạy suốt chiều dài (không có cuộn dây). Anten tự đứng lắp trên sàn tàu. 2 đoạn: đoạn đế dài 162"; đoạn đỉnh dài: 112".
Lắp đặt  
Băng tần SSB
Công suất vào Lên đến 1Kw
SSB Tần số 2-30Mhz với Bộ phối hợp trở kháng.
Băng thông:Tần số cộng hưởng 10.8Mhz
Đầu bịt  
Phần ống đế Bằng đồng mạ chrome
Màu sắc Trắng
Chiều dài 23ft.(7.01m)
Vật liệu  
Kiểu đế  
Phần kim loại bộ lắp  
TB số Tổng đài
hide