Sản phẩm
39e017a7-f034-4b51-9966-b3c2a99dc18d.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Phụ kiện kèm theo  
Tổng quát Anten cần với các bộ phận dẫn điện chạy suốt chiều dài (không có cuộn dây). Vòng kim loại đệm: bằng đồng mạ chrome, tiêu chuẩn đường kính ống 1in- 14 răng. 3 đoạn: Đoạn gốc dài 92"; Đoạn giữa dài 92"; Đoạn chóp dài 92".
Lắp đặt  
Băng tần SSB
Công suất vào 1000w
SSB Tần số: 2-30 MHz với bộ Phối hợp trở kháng.
Băng thông:Tần số cộng hưởng 10,8 MHz.
Đầu bịt  
Phần ống đế Đế nhôm
Màu sắc trắng
Chiều dài 23ft (7.01m)
Vật liệu  
Kiểu đế  
Phần kim loại bộ lắp  
hide