Sản phẩm
4c5ffa63-e842-45e2-a64e-e40ba091b6e6.jpg
Giá bán lẻ tham khảo
Giá bán lẻ đề xuất
Giá Liên hệ
Tần số
Công suất
Thang đo
Loại pin
Trọng lượng
Nhiệt độ hoạt động
Cấu hình
Chức năng dò cá
hide