FURUNO VOYAGER

Thiết bị hàng hải của FURUNO được thiết kế để đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn mới nhất của IMO, IEC, ISO và các tổ chức công nghiệp quốc tế khác.

Đặc tính

  • Lên kế hoạch đường đi hợp lý.
  • Vận hành tiện lợi và trực quan.
  • Xử lý thông tin nối mạng với nhau.
  • Hệ thống điều khiển đường đi cho phép lái tàu một cách tự động.
  • Thiết kế kiểu module cho phép lắp đặt dễ dàng.
  • X/S band radar/ARPA.

Thông số kỹ thuật

Radar/ARPA
FAR-2807 series

  INS VOYAGER
Khối hiển thị

LCD màu 23.1", UXGA (1600 x 1200 pixel)

Thiết bị đồ giải rada tự động - ARPA 100 mục tiêu (bằng tay 50, tự động 50)
Hệ thống nhận dạng tự động AIS 1000 mục tiêu
Dữ liệu từ ECDIS Tuyến đường kế hoạch, hải đồ người dùng tùy chỉnh, dữ liệu dẫn tàu.
Các chức năng khác Thực hiện giám sát, chuyển mạch liên kết đến bốn bộ radar X và S băng bằng menu, lưu vết mục tiêu.

ECDIS FEA-2107/2807

  INS VOYAGER
Khối hiển thị

FEA-2107: LCD màu 20,1", SXGA
(1280 x 1024 pixels)
FEA-2807: LCD màu 23.1", UXGA
(1600 x 1200 pixels)

Các hải đồ dùng được IHO/S-57 v.3 vector, ARCS raster, C-MAP CM93 ed3 (sẽ có trong tương lai gần)
Tính toán hành trình Khoảng cách/Phương vị của đích đến, TTG, ETA, sự tiêu thụ nhiên liệu
Theo dõi đường đi Lệch đường, điểm đến, đến nơi, mắc cạn, độ sâu
Các chức năng khác Hiển thị ban đêm / ban ngày, hiển thị mục tiêu ARPA / AIS, phủ lên hình ảnh Radar, các hải đồ của người dùng, vị trí tối ưu hóa,MOB, nhật ký hành trình, dữ liệu hoa tiêu, hệ thống điều khiển đường đi(TCS) *
* Xin vui lòng liên hệ với các đại lý địa phương trong vùng của bạn để biết chi tiết

Hiển thị thông tin chỉ huy

  INS VOYAGER
Khối hiển thị

Chọn LCD màu 20,1" "hoặc 23,1", độ phân giải SXGA (1280 x 1024 pixels)

Hiển thị thông tin hàng hải Tuyến đường đã lập, dữ liệu điểm đến, tốc độ tàu, hướng mũi tàu, góc lái, tốc độ quay tàu, tốc độ/hướng gió, độ sâu, Vòng quay/cường độ chân vịt, tình trạng chân vịt.
Hệ thống điều khiển đường đi Tự động đi đến điểm mốc dựa theo ECDIS, tự động chuyển hướng theo phạm vi đặt trước, cảnh báo lệch đường, lệch hướng.
Các kiểu lái Lái tay, lái tự động theo hướng, tự động đến điểm mốc, hệ thống điều khiển đường đi, tự động đến mục tiêu Radar/ARPA.

*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.