2e2f2fd7-7a91-40f6-a838-01b56be53437.JPG
ADLAND là một nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty Hải Đăng cho dòng sản phẩm chuyên dụng. ADLAND bao gồm các sản phẩm điện tử - tự động, vi điều khiển hoặc được điều khiển bằng máy tính chuyên dùng cho các điểm giao dịch, y tế và trong các dây chuyền sản xuất công nghiệp. Các sản phẩm và phần mềm ứng dụng đi kèm đều do Hải Đăng thiết kế, phát triển, sản xuất và triển khai. ...chi tiết >>
Sản phẩm ngừng sản xuất
hide