Hệ thống xếp hàng tự động ADLAND QMS-900 là hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin và điều khiển tự động để xếp lượt giao dịch cho khách hàng nhằm giúp cho các điểm giao dịch hoạt động có trật tự, công bằng, văn minh và tạo tâm lý thoải mái trong giao dịch. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
Sản phẩm ngừng sản xuất
hide