dd36afc3-44e1-4640-8a6a-41e039af9895.jpg
Là bảng thông tin điện tử thích hợp cho các ngân hàng, tổ chức tài chính và các điểm giao dịch có qui đổi tiền tệ. Là bảng điện tử hiển thị thông tin về: Tỷ giá hối đoái giữa các loại tiền tệ, Lãi suất huy động và cho vay của ngân hàng và các tổ chức tín dụng, Đồng hồ thời gian của các thành phố trên thế giới, câu chào, thông báo,... thông qua màn hình LED    ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
Sản phẩm ngừng sản xuất
hide