95785339-ca7a-4277-993f-c3ba35bf1db4.jpg
Là Bảng hiển thị chính chuẩn, thích hợp với nhiều điểm giao dịch thông thường. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
6dfaf536-1a26-4bf4-87ef-3ec6d8e7404e.jpg
Là Bảng hiển thị chính loại lớn 5 dòng, thích hợp với các điểm giao dịch không dùng Bảng hiển thị quầy. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
f801bc8e-8ee3-47aa-8dd7-a56419f05900.jpg
Là Bảng hiển thị chính cao cấp, dùng LED ma trận điểm, thích hợp với các điểm giao dịch sang trọng. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
c841bc88-c001-4aa1-864a-9b7a2752c60f.jpg
Là Bảng hiển thị chính loại lớn, thích hợp với các điểm giao dịch có không gian rộng.    ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
Sản phẩm ngừng sản xuất
hide